Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Ангелинка Петкова Член на управен одбор ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Гевгелија

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Имот на брачен другар Куќа - 170 м2 Гевгелија 2009 1/1 Стекнување со договор за подарок
Подвижен имот Имот на брачен другар Моторни возила 400.000,00 денари Шевролет Круз 2010/2011 Стекнување со договор за купопродажба

 Назад