Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Рефет Абази Член на управен одбор ЈЗУ Здравствен дом „Д-р Русе Бошковски“ - Ростуше

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Личен имот Земјоделско земјиште 1.800.000,00 денари 1.255м2 село Ростуше 2014 недал податок Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Личен имот Земјоделско земјиште 200.000,00 денари 181м2 село Ростуше 2014 недал податок Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 300.000,00 денари Пежо 207 2011/2013 Стекнување со договор за купопродажба
Други приходи Имот на брачен другар плата 15.000,00 денари месечно
Други приходи Личен имот плата 15.000,00 денари месечно

 Назад