Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Сашо Коруновски Ректор Универзитет “Св.Климент Охридски“

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Заеднички имот Стан 2.460.000,00 40 м2 Скопје 2007 - Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Заеднички имот Стан 4.182.000,00 денари 72 м2 Охрид 2014 - Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 30.000,00 денари Фиат Чиквеченто 1996/1996 Стекнување на друг начин
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 500.000,00 денари Мазда 3 2007/2007 Стекнување со договор за купопродажба
Долгови Личен имот Кредит 1.537.500,00 денари 2012 8 година
Долгови Личен имот Кредит 307.500,00 2013 7 години

 Назад