Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Катица Јанева Специјален Јавен Обвинител Специјално Јавно Обвинителство за гонење на кривични дела од незаконско следење на комуникациите

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Имот на деца Стан 3.678.000,00 денари 72 м2 Скопје 2015 1/1 Стекнување со договор за подарок
Недвижен имот Имот на деца Стан 6.130.000,00 денари 68 м2 Скопје 2015 1/1 Стекнување со договор за подарок
Недвижен имот Личен имот Земјоделско земјиште 1.226.000,00 денари 1.930 м2 Село Мрзенци 2014 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Куќа 6.130.000,00 денари 371 м2 Гевгелија 2014 идеален дел Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Плац 61.600,00 денари 236 м2 Село Конско 2014 1/1 Стекнување на друг начин
Подвижен имот Имот на брачен другар Моторни возила 18.000,00 денари Хингај 2007/2014 Стекнување со наследство
Подвижен имот Имот на деца Моторни возила 200.000,00 денари Голф 4 2001/2014 Стекнување со договор за подарок
Подвижен имот Имот на деца Моторни возила 369.000,00 AUDI A6 OTDI QUATRO 2005// Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 300.000,00 денари Ровер 45 2001/2014 Стекнување со наследство
Банкарски депозити Имот на деца Денарски депозит денари 660.000,00 Алфа банка 2015 Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Денарски депозит денари 180.000,00 Алфа банка 2015 Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Денарски депозит денари 5.320.840,00 Алфа банка 2014 Стекнување со наследство
Банкарски депозити Личен имот Денарски депозит денари 660.000,00 Алфа банка 2015 Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Трансакциона сметка денари 114.000,00 Тутунска банка 2015 Стекнување на друг начин
Долгови Имот на деца Кредит 660.000,00 денари 2015 10 години
Долгови Личен имот Кредит 1.704.140,00 денари 2014 20 години
Долгови Личен имот Кредит 1.961.000,00 денари 2015 15 години
Долгови Личен имот Кредит 3.616.700,00 денари 2014 20 години
Друг имот Личен имот Кредитна картичка Американ Експрес Алфа банка 186.000,00 денари Стекнување на друг начин
Друг имот Личен имот Кредитна картичка-Мастер голд 150.000,00 денари Стекнување на друг начин

 Назад