Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Силвана Бонева Член Државна изборна комисија

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Имот на родители Деловен простор 610.000,00 денари 12 м2 Струмица 1970 / Стекнување со договор за градба
Недвижен имот Имот на родители Куќа со двор 4.880.000,00 денари 82 м2 со 188 м2 Струмица 1970 / Стекнување со договор за градба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 400.000,00 денари Опел Астра 1.4 2009/2009 Стекнување со договор за купопродажба
Банкарски депозити Заеднички имот Девизна штедна книшка EUR 1.300,00 Стопанска банка 2015 Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Заеднички имот Девизна штедна книшка USD 1.700,00 Стопанска банка 2015 Стекнување на друг начин
Долгови Личен имот Кредит 10.000,00 евра 2014 3 години

 Назад