Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Оливер Деркоски неизвршен директор АД Водостопанство на РМ - Скопје

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Имот на родители Куќа 2.000.000,00 денари 100 м2 Прилеп 1994 - Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Стан 3.500.000,00 денари 59 м2 Скопје 2009 - Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Личен имот Стан 4.500.000,00 денари 76 м2 Скопје 2013 - Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 300.000,00 денари Цитроен Ц3 2010/2013 Стекнување со договор за купопродажба
Побарувања Личен имот Недефинирани побарувања 500.000,00 денари 2010-2014 Стекнување на друг начин
Побарувања Личен имот Побарување по основ на даден заем 800.000,00 денари 2010 Стекнување на друг начин
Долгови Личен имот Кредит 2.500.000,00 денари 2013 7 години

 Назад