Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Беким Максути Заменик на министер Министерство за одбрана

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Имот на родители Стан 3.000.000,00 денари 83 м2 Тетово 2002 - Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Личен имот Стан 4.612.500,00 110 М2 Тетово 2017 - Стекнување со договор за купопродажба
Долгови Личен имот Кредит 192.000,00 денари 2008/9 постојан
Долгови Личен имот Кредит 3.505.500,00 2017 2032
Долгови Личен имот Кредит 60.000,00 денари 2015 2017/18
Долгови Личен имот Кредитна картичка 82.000,00 денари 2007 постојан

 Назад