Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Ерол Абдулаи Судија Основен суд Скопје 2

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Имот на родители Куќа 2.400.000,00 денари 90 м2 с.Жировница 2010 - Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Стан 1.300.000,00 денари 39,80 м2 Гостивар 1997 - Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Имот на родители Стан 1.800.000,00 денари 64 м2 Гостивар 1993 - Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Имот на родители Стан 4.800.000,00 денари 89 м2 Скопје 1999 - Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Личен имот Стан 4.600.000,00 денари 77 м2 Скопје 2016 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Имот на родители Моторни возила 1.200.000,00 денари Голф 6 1.6 Тди 2012/2012 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 1.400.000,00 денари Голф 7 Тди 2.0 2012/2012 Стекнување со договор за купопродажба
Побарувања Личен имот Побарување по основ на извршена работа 400.000,00 денари 2012-16 Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Девизна штедна книшка EUR 30.000,00 Стопанска банка 2010 Стекнување на друг начин
Друг имот Личен имот Средства во готово 2.000,00 евра Стекнување на друг начин
Друг имот Личен имот Трансакциска сметка 470.000,00 денари Стекнување на друг начин

 Назад