Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Зеќир Рамчиловиќ Пратеник Собрание на Република Северна Македонија

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Имот на родители Земјоделско земјиште 300.000,00 денари 30.530 м2 Долно Коњари 1965 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Личен имот Земјиште 180.000,00 денари 1.410 м2 Долно Коњари 2013 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Личен имот Куќа 1.830.000,00 денари 168 м2 Долно Коњари 2016 1/1 Стекнување со договор за градба
Недвижен имот Личен имот Куќа 600.000,00 денари 123 м2 Долно Коњари 2012 1/1 Стекнување со наследство
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 162.000,00 денари Голф 5 2005/2017 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Оружје 15.000,00 Ловна пушка -/2019 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Оружје 15.000,00 Пиштол -/2019 Стекнување со договор за купопродажба
Долгови Личен имот Кредит 480.000,00 денари 2015 6 години

 Назад