Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Жаклина Лазаревска Пратеник Собрание на Република Северна Македонија

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Имот на брачен другар Градежно земјиште / 303 м2 село Вишни, Струга - 1/2 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на брачен другар Земјиште под објект / 37 м2 село Вишни, Струга - 1/2 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на брачен другар Земјиште под објект / 95 м2 село Вишни, Струга - 1/2 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на брачен другар Куќа 6.150.000,00 денари 222 м2 Охрид 2001 1/1 Стекнување со договор за градба
Недвижен имот Имот на брачен другар Пасиште / 839 м2 село Вишни, Струга - 1/2 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на брачен другар Помошни објекти 400.000,00 денари 29 м2 Охрид 2001 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на брачен другар Помошни објекти 922.000,00 денари 46 м2 Охрид 2001 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот нема пријавено - - КО Белчишта - идеален дел Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот нема пријавено - - КО Белчишта - идеален дел Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот нема пријавено - - КО Белчишта - идеален дел Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот нема пријавено - - КО Белчишта - идеален дел Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот нема пријавено - - КО Белчишта - идеален дел Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот нема пријавено - - КО Белчишта - идеален дел Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот нема пријавено - - КО Белчишта - идеален дел Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот нема пријавено - - КО Песочани - идеален дел Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот нема пријавено - - КО Песочани - идеален дел Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Стан 4.500.000,00 денари 68 м2 Скопје - - Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Имот на брачен другар Моторни возила 180.000,00 денари Фолксваген Пасат 1.9ТДИ 2002/2016 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Имот на деца Моторни возила 300.000,00 денари Ауди А4 2007/2016 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 120.000,00 денари Фолксваген Поло 1.4 2001/2013 Стекнување со договор за купопродажба
Долгови Имот на деца Кредит 300.000,00 денари 2016 2021
Долгови Личен имот Кредит 2.829.000,00 денари - -
Долгови Личен имот Кредит 880.000,00 денари 2012 2022

 Назад