Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Јусуф Хасани Пратеник Собрание на Република Северна Македонија

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Имот на родители Земјоделско земјиште 300.000,00 денари 2.494 м2 село Врапчиште 1970 - Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Земјоделско земјиште 300.000,00 денари 2.602 м2 село Врапчиште 1970 - Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Куќа со двор 9.000.000,00 денари 184 м2 село Врапчиште 1970 - Стекнување со наследство
Подвижен имот Имот на родители Машини и друга опрема 120.000,00 денари Трактор Урсус 355 1971/1973 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 100.000,00 денари Форд фокус 1.8 тдци 2003/- Стекнување со договор за купопродажба

 Назад