Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Јагода Шахпаска Пратеник Собрание на Република Северна Македонија

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Имот на брачен другар Гаража 170.000,00 денари 17 м2 Берово 2011 1/1 Стекнување со договор за подарок
Недвижен имот Имот на брачен другар Земјоделско земјиште - 0,22 хектари Берово 2011 1/1 Стекнување со договор за подарок
Недвижен имот Имот на брачен другар Земјоделско земјиште - 0,77 хектари Скопје 2011 1/1 Стекнување со договор за подарок
Недвижен имот Имот на брачен другар Куќа 2.140.000,00 денари 160 м2 Берово 2011 1/1 Стекнување со договор за подарок
Недвижен имот Имот на брачен другар Стан 3.485.070,00 денари 62 м2 Скопје 2013 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Личен имот Гаража / 17 м2 Битола 2016 1/2 Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Двор / 213 м2 Битола 2016 1/2 Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Земјиште под објект / 111 м2 Битола 2016 1/2 Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Помошни објекти / 17,89 м2 Битола 2016 1/2 Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот помошни простории / 17 м2 Битола 2016 1/2 Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот помошни простории / 73 м2 Битола 2016 1/2 Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Стан / 81 м2 Битола 2016 1/2 Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Стан / 81 м2 Битола 2016 1/2 Стекнување со наследство
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 978.000,00 денари Фолксваген Голф 2009/2009 Стекнување со договор за купопродажба
Долгови Имот на брачен другар Кредит 1.655.136,00 денари 2013 2027

 Назад