Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Чедомир Саздовски Пратеник Собрание на Република Северна Македонија

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Личен имот Куќа 18.000.000,00 денари 314 м2 Скопје 1980 - - недал податок -
Недвижен имот недал податок Земјоделско земјиште 200.000,00 денари - Пробиштип - - Стекнување со наследство
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 600.000,00 денари Киа Карнивал EX 2002/2012 Стекнување со договор за купопродажба
Долгови недал податок Кредит 600.000,00 денари 2016 2023
Долгови недал податок Кредит 900.000,00 денари 2015 2022

 Назад