Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Бетиане Китев Пратеник Собрание на Република Северна Македонија

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Имот на родители Градежно земјиште 500.000,00 денари 159,25 м2 Кавадарци 2003 - Стекнување на друг начин
Недвижен имот Имот на родители Деловен простор 3.000.000,00 денари 48 м2 Кавадарци 1994 - Стекнување на друг начин
Недвижен имот Имот на родители Земјиште 2.500.000,00 денари 8.058 м2 Неготино 1994 - Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Земјоделско земјиште 15.000,00 денари 5.264 м2 Кавадарци 1997 - Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Куќа 3.000.000,00 денари 105 м2 Кавадарци 1994 - Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Куќа 50.000,00 денари 20 м2 Кавадарци 1997 - Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Куќа 6.000.000,00 денари 146,86 м2 Кавадарци 1980 - Стекнување на друг начин
Недвижен имот Имот на родители Лозје 30.000,00 денари 1.835 м2 Кавадарци 1997 - Стекнување со наследство
Подвижен имот Имот на родители Моторни возила 180.000,00 денари Рејсер Даеву 1994/1995 Стекнување со договор за купопродажба
Други приходи Имот на родители Камата на денарски депозити 2,5 % 2016-2017
Други приходи Имот на родители Камата на денарски депозити 2,5 % 2016-2018
Други приходи Имот на родители Кирија 12.300,00 денари месечно
Други приходи Имот на родители Кирија 30.000,00 денари месечно
Банкарски депозити Имот на родители Денарска штедна книшка денари 1.420.000,00 Халк банка 2016 Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Имот на родители Денарска штедна книшка денари 2.100.000,00 Халк банка 2016 Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Денарска платежна картичка денари 100.000,00 Шпаркасе банка - Стекнување на друг начин
Долгови Личен имот Кредит 300.000,00 15.08.2019 15.12.2019

 Назад