Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Фросина Ташевска Ременски Пратеник Собрание на Република Северна Македонија

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Заеднички имот Земјиште 1.038.700,00 денари 483 м2 Скопје 2008 - Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Заеднички имот Куќа - 300 м2 Скопје 2009 - Стекнување со договор за градба
Недвижен имот Личен имот Земјиште 574.340,00 денари 470 м2 Крива Паланка 2007 1/2 Стекнување со договор за подарок
Недвижен имот Личен имот Куќа 1.527.500,00 денари 95 м2 Крива Паланка 2007 1/2 Стекнување со договор за подарок
Подвижен имот Имот на брачен другар Моторни возила 183.300,00 денари БМВ 1995/2007 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Имот на брачен другар Моторни возила 50.000,00 денари Мотор Веспа 2014/2016 Стекнување со договор за купопродажба
Долгови Личен имот Кредит 600.000,00 денари 2013 5 години
Долгови Личен имот Кредит 600.000,00 денари 2013 5 години

 Назад