Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Африм Гаши Пратеник Собрание на Република Северна Македонија

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Имот на родители Стан 2.460.000,00 денари 60м2 Скопје 1975 - Стекнување на друг начин
Подвижен имот Имот на брачен другар Благородни метали 120.000,00 денари Накит -/- Стекнување со договор за подарок
Подвижен имот Имот на брачен другар Моторни возила 166.050,00 денари Рено Клио -/- Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 300.000,00 денари Ренаулт Вел сатис 2005/2016 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 492.000,00 денари АУДИ А6 -/- Стекнување со договор за купопродажба
Други приходи Имот на родители Пензија 11.000,00 денари месечно
Банкарски депозити Личен имот Трансакциона сметка - НЛБ Тутунска банка - Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Трансакциона сметка - Халк Банка - Стекнување на друг начин
Друг имот Имот на родители Земјиште во постапка на трансформација - Стекнување на друг начин
Друг имот Имот на родители Куќа во постапка на легализација - Стекнување на друг начин

 Назад