Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Реџаил Исмаили Пратеник Собрание на Република Северна Македонија

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Личен имот Куќа 9.000.000,00 денари 445 м2 Куманово 2016 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 300.000,00 денари Ауди А6 1999/2011 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 5.000,00 ЕУР Голф 5 2004/2019 Стекнување на друг начин
Долгови Личен имот Заем 17.000,00 ЕУР 2019 2020
Друг имот Личен имот парични средства 25.000, Евра Стекнување со договор за подарок

 Назад