Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Крсто Мукоски Пратеник Собрание на Република Северна Македонија

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Личен имот Земјиште 200.000,00 денари 600 м2 Вевчани - - Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Земјиште 600.000,00 денари 1.000 м2 Вевчани 2009 - Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Куќа 4.000.000,00 денари 150 м2 Вевчани 2008 - Стекнување со наследство
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 54.000,00 денари Форд Ка 1997/2014 Стекнување со договор за купопродажба

 Назад