Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Лилјана Затуроска Пратеник Собрание на Република Северна Македонија

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Заеднички имот Стан 1.783.662,00 денари 32 м2 Скопје 2014 1/2 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Имот на брачен другар Земјиште 86.000,00 денари 700 м2 село Враништа, Струга 2010 / Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на брачен другар Куќа 344.400,00 денари 32 м2 село Враништа, Струга 2010 / Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на брачен другар Стан 2.000.000,00 денари 63 м2 Струга 2010 / Стекнување со наследство
Подвижен имот Имот на брачен другар Моторни возила 92.000,00 денари Форд Фокус 1999/2008 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Имот на деца Моторни возила 250.000,00 денари Мерцедес ц 200 ЦДИ 2001/2014 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 12.000,00 денари Лада Самара 1990/2004 Стекнување со договор за купопродажба
Банкарски депозити Личен имот Орочен денарски депозит 2015 НЛБ Тутунска банка 166.000,00 денари Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Орочен денарски депозит 2015 НЛБ Тутунска банка 274.000,00 денари Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Орочен денарски депозит 2015 НЛБ Тутунска банка 300.000,00 денари Стекнување на друг начин
Долгови Личен имот Кредит 2.393.716,00 денари 2013 2022

 Назад