Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Али Ахмети Пратеник Собрание на Република Северна Македонија

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Личен имот Земјоделско земјиште 30.000,00 УСД 700 м2 Република Албанија - 1/1 - недал податок -
Недвижен имот Личен имот Куќа 100.000,00 УСД 254 м2 село Зајас, Кичево - 1/1 - недал податок -
Подвижен имот Имот на брачен другар Моторни возила 7.000,00 евра Фолксваген Поло 2010/2010 Стекнување со договор за купопродажба
Банкарски депозити Личен имот Трансакциона сметка денари 758.482,00 Комерцијална банка - - недал податок -

 Назад