Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Бранко Маноиловски Пратеник Собрание на Република Северна Македонија

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Личен имот зграда 78.000.000,00 денари 1200 м2 Ilinois,USA 1983 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Други приходи Личен имот Рента 660.000,00 денари месечно
Банкарски депозити Личен имот Девизен депозит 1.500.000,00 Bridgeview bank 1980 Стекнување на друг начин

 Назад