Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Милева Ѓоргиева Пратеник Собрание на Република Северна Македонија

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Заеднички имот Стан 1.240.000,00 денари 83 м2 Радовиш 2012 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Имот на брачен другар Деловен простор 1.496.722,06 денари 20 м2 Радовиш 2013 1/1 Стекнување со договор за подарок
Недвижен имот Имот на брачен другар Куќа 1.719.261,41 денари 90 м2 Радовиш 2013 1/2 Стекнување со договор за подарок
Подвижен имот Имот на деца Моторни возила 123.000,00 денари Мерцедес А 170 1999/2014 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Имот на деца Моторни возила 180.000,00 денари Мерцедес Е220 2002/2017 Стекнување со договор за купопродажба
Други приходи Имот на брачен другар Закупнина 9.000,00 денари 2010-2017
Банкарски депозити Имот на брачен другар Девизна штедна книшка EUR 10.000,00 Тутунска банка 2018 Стекнување со договор за купопродажба
Долгови Имот на брачен другар Кредит 3.800,00 евра 2017 -
Долгови Имот на деца Кредит 170.000,00 денари 2016 4 години
Долгови Имот на деца Кредит 200.000,00 денари 2015 4 години
Долгови Личен имот Кредит 922.500,00 денари 2012 10 години

 Назад