Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Мендух Тачи Пратеник Собрание на Република Северна Македонија

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Личен имот Куќа со двор 13.000.000,00 денари 1.186 м2 Тетово 2006 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Куќа со деловен простор и двор 4.575.000,00 денари 209 со 25 и 221 м2 Тетово 2012 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Имот на брачен другар Моторни возила 240.000,00 денари Пежо 2005/- Стекнување со договор за купопродажба
Побарувања недал податок Побарување по основ на даден заем 22.300,00 евра - Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Имот на брачен другар Орочен девизен депозит EUR 52.961,00 Стопанска банка - - недал податок -
Банкарски депозити Личен имот Депозит EUR 103.356,00 Стопанска банка - - недал податок -
Банкарски депозити Личен имот Трансакциона сметка денари 141.550,00 Стопанска банка - - недал податок -
Долгови Личен имот Кредит 861.000,00 денари 2014 7 години

 Назад