Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Магдалена Манаскова Пратеник Собрание на Република Северна Македонија

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Имот на родители Куќа 2.767.500,00 денари 150 м2 Виница 2013 - Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Имот на родители Стан 1.471.200,00 денари 56 м2 Виница 1993 - Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Благородни метали 50.000,00 денари Накит -/конт Стекнување со договор за подарок
Подвижен имот Личен имот Уметнички и колекционерски предмети 65.000,00 денари - -/2010 Стекнување со договор за подарок
Долгови Личен имот Кредит 120.000,00 денари 2015 2017

 Назад