Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Сурија Рашиди Пратеник Собрание на Република Северна Македонија

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Заеднички имот Земјиште 12.730,00 1018 м2 х 1/24 - - - Стекнување со наследство
Недвижен имот Заеднички имот Ливада 1.994.400,00 1662 м2 х 1/2 - - - Стекнување со наследство
Недвижен имот Заеднички имот Лозје 1.366.590,00 4951 м2 х 23/100 - - - Стекнување со наследство
Недвижен имот Заеднички имот Лозје 116.010,00 1933 м2 х 1/10 - - - Стекнување со наследство
Недвижен имот Заеднички имот Шума 178.330,00 7133 м2 х 1/8 - - - Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Плац 3.074.120,00 439 м2 - - - Стекнување со наследство
Подвижен имот Имот на брачен другар Моторни возила 8.000.00 еур Сеат Кордоба 2008/2008 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 860.000,00 денари АУДИ А4 /// Стекнување со договор за купопродажба

 Назад