Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Иван Иванов Пратеник Собрание на Република Северна Македонија

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Имот на родители Двор / 417 м2 Кочани 1989 1/2 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Земјиште 41.513,00 денари 1.357 м2 Кочани 1989 2/4 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Земјиште 42.300,00 денари 1.661 м2 Виница 1989 1/2 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Куќа 3.552.640,00 денари 315 м2 Кочани 1989 1/2 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Помошни објекти / 37 м2 Кочани 1989 1/2 Стекнување со наследство
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 362.000,00 денари Тојота Корола 2008/2016 Стекнување со договор за купопродажба
Банкарски депозити Имот на брачен другар Денарска платежна картичка 720.000,00 НЛБ Тутунска банка / Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Имот на деца Штеден влог 415.000,00 НЛБ Тутунска банка / Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Имот на деца Штеден влог 415.000,00 НЛБ Тутунска банка / Стекнување на друг начин
Долгови Личен имот Дозволено пречекорување на трансакциска сметка 195.000,00 / /

 Назад