Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Ане Лашкоска Пратеник Собрание на Република Северна Македонија

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Имот на родители Земјоделско земјиште 60.000,00 денари 5 декари Прилеп 1988 - Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Куќа 1.985.000,00 денари 180 м2 Прилеп 1988 - Стекнување со наследство
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 1.081.500,00 Сузуки Витара -/2019 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 30.000,00 денари Даеву Тико 1980/2011 Стекнување со договор за купопродажба
Побарувања Личен имот Побарување по основ на даден заем 600.000,00 денари 2016 - недал податок -
Банкарски депозити Личен имот Девизна штедна книшка EUR 7.130,00 Комерцијална банка АД Скопје 2014 Стекнување на друг начин

 Назад