Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Димитар Стевананџија Пратеник Собрание на Република Северна Македонија

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Заеднички имот Куќа со двор 2.000.000,00 денари 230 м2 со 627 м2 и 48 м2 Прилеп 2016 1/2 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Имот на брачен другар Земјоделско земјиште 30.000,00 денари 4465 м2 - - 1/2 Стекнување со договор за подарок
Недвижен имот Личен имот Куќа 3.000.000,00 денари 240 м2 Прилеп 1972 - Стекнување со договор за подарок
Недвижен имот Личен имот Стан 2.745.000,00 денари 50 м2 Скопје 2014 - Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот недал податок Моторни возила 1.034.000,00 Шкода Калик -/- Стекнување со договор за купопродажба
Хартии од вредност Личен имот Акции 8.000,00 денари 33 2009 Стекнување со договор за купопродажба
Банкарски депозити Имот на брачен другар Девизна штедна книшка EUR 7.100,00 Уни банка 2009 Стекнување со договор за подарок
Долгови Личен имот Кредит 244.000,00 денари - -

 Назад