Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Горан Манојлоски Пратеник Собрание на Република Северна Македонија

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Заеднички имот Стан 3.520.000,00 денари 110 м2 Тетово 2004 50 м2 Стекнување со договор за подарок
Недвижен имот Заеднички имот Стан 3.520.000,00 денари 110 м2 Тетово 2004 60м2 Стекнување со договор за подарок
Недвижен имот Имот на брачен другар Гаража 335.483,00 денари 15 м2 Тетово 2016 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Имот на брачен другар Земјиште 172.000,00 денари 2.795 м2 Брвеница 2009 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Плац 1.100.000,00 денари 185 м2 Скопје 2013 1/1 Стекнување со договор за подарок
Недвижен имот Личен имот Стан 1.988.000,00 денари 28 м2 Скопје 2014 - Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Имот на брачен другар Моторни возила 100.000,00 киа пиканто 2006/2018 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 1.147.000,00 денари Хјундаи Тускон 2017/2017 Стекнување со договор за купопродажба
Хартии од вредност Имот на брачен другар Сопственички удел 150.000,00 денари 1 2015 Стекнување со договор за подарок
Други приходи Личен имот Месечен наем 60.000,00 денари годишно (септември 2015/2016)
Други приходи Личен имот месечна кирија за издаден стан под наем 12.300,00 01.10.2019-30.06.2020
Долгови Имот на брачен другар Кредит 300.000,00 денари 2014 5 години
Долгови Личен имот Кредит 610.000,00 денари 07/2017 07/2022
Долгови Личен имот Кредит 806.000,00 денари 2019 /
Долгови Личен имот Кредитна картичка 334.000.00 / /

 Назад