Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Хари Локвенец Пратеник Собрание на Република Северна Македонија

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Имот на брачен другар Куќа за одмор со двор 12.000,00 денари 147 м2 Прилеп 2016 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Личен имот Куќа за одмор со двор 850.000,00 денари 5570 м2 Прилеп 2014 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 30.000,00 денари Пежо 106 1998/2016 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 50.000,00 денари Опел Кадет 1984/2006 Стекнување со наследство
Хартии од вредност Имот на брачен другар Акции 100.000,00 денари 500 2006 Стекнување на друг начин
Хартии од вредност Личен имот Удели 1.681.000,00 денари 33% 2001 Стекнување со договор за купопродажба
Хартии од вредност Личен имот Удели 325.500,00 денари 100 % 1992 Стекнување со договор за купопродажба
Други приходи Личен имот Дивиденда 1.282.305,00 денари 2015
Банкарски депозити Имот на брачен другар Депозит денари 600.000,00 Стопанска банка АД Скопје 2011 Стекнување на друг начин

 Назад