Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Емилија Александрова Пратеник Собрание на Република Северна Македонија

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Имот на брачен другар Куќа со деловен простор 4.224.000,00 денари 396 м2 Берово 2009- недал податок Стекнување на друг начин
Недвижен имот Личен имот Земјиште недал податок 24.061 м2 Берово 2012 недал податок Стекнување со наследство
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 360.000,00 денари Голф 5 2007/2016 Стекнување со договор за купопродажба
Други приходи Имот на брачен другар Рента 60.000,00 денари во текот на годината

 Назад