Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Теута Биљали Пратеник Собрание на Република Северна Македонија

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Имот на родители Земјоделско земјиште 1.845.000,00 денари 3.237 м2 село Седларце 2015 1/1 Стекнување со договор за подарок
Недвижен имот Имот на родители Земјоделско земјиште 6.150.000,00 денари 1.000 м2 Тетово 2015 1/2 Стекнување со договор за подарок
Недвижен имот Имот на родители Земјоделско земјиште 922.500,00 денари 3.138 м2 Фалише 2015 1/1 Стекнување со договор за подарок
Недвижен имот Имот на родители Куќа со деловен простор и двор 9.225.000,00 денари 207 м2 со 323 м2 Тетово недал 5/8 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Куќа со земјиште 7.995.000,00 денари 250м2+483м2+200м2 Мала Речица 2015 1/1 Стекнување со договор за подарок
Недвижен имот Имот на родители Пасиште 7.306.200,00 денари 792 м2 Тетово недал 1/5 Стекнување на друг начин
Недвижен имот Имот на родители Пасиште 971.700,00 денари 790 м2 Мала Речица 2015 1/2 Стекнување со договор за подарок
Недвижен имот Имот на родители Стан 3.357.900,00 денари 91 м2 Тетово 2012 1/1 Стекнување со договор за подарок
Недвижен имот Имот на родители Станбена зграда со земјиште 180.061.500,00 денари 1.024 м2 со 1.463 м2 Тетово 2002 1/1 Стекнување на друг начин
Подвижен имот Имот на брачен другар Моторни возила 430.500,00 денари БМВ 2006/2015 Стекнување со договор за купопродажба
Банкарски депозити Имот на родители Девизен депозит EUR 7.500,00 Халк Банка АД Скопје - Стекнување со договор за купопродажба

 Назад