Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Татјана Прентовиќ Пратеник Собрание на Република Северна Македонија

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Заеднички имот Куќа со гаражи и двор 5.000.000,00 денари 91м2 + 17м2 +191м2 Скопје 2001 1/2 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Личен имот Земјоделско земјиште 360.550,00 денари 8.302 м2 Демир Хисар 2011 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Куќа 5.537,00 28 м2 - 2011 1/1 Стекнување со наследство
Подвижен имот Имот на брачен другар Моторни возила 220.000,00 денари Тојота Јарис 2006/2006 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот недал податок Моторни возила 208.000,00 денари Тојота Јарис 2006/2017 Стекнување со договор за купопродажба
Долгови Личен имот Кредит 10.000,00 евра 2014 10 години
Долгови Личен имот Кредит 124.434,00 денари 2016 2 години
Долгови Личен имот Кредитна картичка 76.000,00 денари 2015 2 години

 Назад