Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Максим Димитриевски Пратеник Собрание на Република Македонија

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Имот на брачен другар Земјиште 215.250,00 денари 700 м2 Куманово 2015 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Имот на родители Деловен простор 600.000,00 денари 9 м2 Куманово 1995 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Имот на родители Земјиште 2.000.000,00 денари 5.000 м2 Куманово 1970 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Земјиште 240.000,00 денари 2000 м2 Куманово 2016 1/1 Стекнување на друг начин
Недвижен имот Имот на родители Земјиште 792.000,00 денари 832 м2 Куманово 2016 1/1 Стекнување на друг начин
Недвижен имот Имот на родители Куќа со двор 10.000.000,00 денари 62 м2 со 74 м2 Куманово 1970 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Земјиште 615.000,00 денари 10.000 м2 Куманово 2011 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Имот на брачен другар Моторни возила 130.000,00 денари Мерцедес А 160 2000/2011 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Имот на родители Моторни возила 110.000,00 денари Мерцедес А 160 1999/2011 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Имот на родители Моторни возила 150.000,00 денари Махиндра Џип 1996/2002 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 60.000,00 денари Опел Астра 1995/1995 Стекнување со договор за купопродажба
Хартии од вредност Имот на брачен другар Сопственички удел 154.000,00 денари 50% 2016 Стекнување на друг начин
Хартии од вредност Имот на брачен другар Сопственички удел 24.800,00 денари 20% 2015 Стекнување на друг начин
Хартии од вредност Личен имот Сопственички удел 186.000,00 денари 50 % 2001 Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Имот на деца Девизна штедна книшка EUR 15,00 Комерцијална банка 2007/09 Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Имот на деца Девизна штедна книшка USD 3.646,00 Комерцијална банка 2007/09 Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Имот на деца Девизна штедна книшка USD 3.649,00 Комерцијална банка 2007/09 Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Имот на деца Девизна штедна книшка USD 3.649,00 Комерцијална банка од 2007/09 Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Имот на родители Денарски депозит денари 1.760.000,00 Комерцијална банка 2016 Стекнување на друг начин
Друг имот Имот на брачен другар златен накит 120.000,00 денари Стекнување со наследство
Друг имот Имот на деца златен накит 120.000,00 денари Стекнување со наследство
Друг имот Личен имот златен накит 60.000,00 денари Стекнување со наследство
Друг имот Личен имот средства во готово 1.000.000,00 денари Стекнување на друг начин

 Назад