Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Ѓулмусер Касапи Пратеник Собрание на Република Северна Македонија

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Личен имот Стан 6.942.300,00 денари 161 м2 Скопје 2000 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Личен имот Стан 8.581.000,00 денари 199 м2 Скопје 2005 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 739.200,00 денари Мерцедес Е 320 ЦДИ 2004/2016 Стекнување со договор за купопродажба
Банкарски депозити Личен имот Девизен депозит EUR 1.200,00 Комерцијална банка АД Скопје 2017 Стекнување на друг начин

 Назад