Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Весна Дамчевска Илиевска Пратеник Собрание на Република Северна Македонија

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Имот на брачен другар Земјиште 150.000,00 денари 4279 м2 Градско 2008 - Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на брачен другар Куќа 70.000,00 еур 100 м2 Скопје 2008 - Стекнување со наследство
Подвижен имот Имот на брачен другар Моторни возила 90.000,00 денари Хундаи Акцент 2000/2000 Стекнување со договор за купопродажба
Хартии од вредност Имот на брачен другар Акции 1.500,00 ден 5 2008 Стекнување со наследство
Долгови Личен имот Кредит 800.000,00 денари 10 години -

 Назад