Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Енес Ибрахим Пратеник Собрание на Република Северна Македонија

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Имот на брат Деловен простор 30.000,00 евра - Истанбул, Р. Турција - - Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Имот на брат Стан 1.800.000,00 денари 40 м2 Истанбул, Р. Турција 2014 - Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Имот на родители Стан 1.800.000,00 денари 138 м2 Скопје - - Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Имот на родители Стан 1.800.000,00 денари 40 м2 Скопје - - Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 300.000,00 денари Ауди А4 2004/- Стекнување со договор за купопродажба

 Назад