Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Јован Митрески Пратеник Собрание на Република Северна Македонија

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Имот на родители Градежно земјиште 500.000,00 денари 312 м2 Струга - - Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Земјиште 520.000,00 денари 438 м2 Струга - - Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Имот на родители Куќа 4.500.000,00 денари 243 м2 Струга - - Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Куќа за одмор 600.000,00 денари 130 м2 Струга - - Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Лозје 1.000.000,00 денари 1.780 м2 Струга - - Стекнување со наследство
Подвижен имот Имот на брачен другар Моторни возила 120.000,00 денари Лада Нива 1995/2008 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Имот на брачен другар Моторни возила 180.000,00 денари Форд Мондео 2010/2017 Стекнување со договор за купопродажба
Хартии од вредност Личен имот Удели 318.200,00 денари 100% 2011 Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Имот на брачен другар Денарски депозит денари 420.000,00 Охридска банка 2012 Стекнување на друг начин
Долгови Имот на брачен другар Кредит 600.000,00 денари 2014 8 години
Долгови Личен имот Кредит 420.000,00 денари 2012 6 години

 Назад