Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Тања Ковачев Пратеник Собрание на Република Северна Македонија

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Заеднички имот Стан 4.366.500,00 денари 71 м2 Скопје 2018 - Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Имот на брачен другар Моторни возила 155.000,00 Ауди А4 1998/2011 Стекнување со договор за купопродажба
Банкарски депозити Имот на брачен другар Трансакциона сметка 188.000,00 денари Тутунска банка - Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Девизна сметка 2.500 еур, 4000 усд Комерцијална банка - Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Трансакциона сметка - Стопанска банка - - недал податок -
Банкарски депозити Личен имот Трансакциона сметка 54.000,00 ден Комерцијална банка - Стекнување на друг начин
Долгови Личен имот Кредит 1.906.500,00 денари - -
Долгови Личен имот Кредит 200.000,00 2015 2018

 Назад