Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Јохан Тарчуловски Пратеник Собрание на Република Северна Македонија

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Имот на брачен другар Земјиште 1.800,00 евра 1.660 м2 О.Пробиштип 2009 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Имот на брачен другар Стан со тераса 115.000,00 евра 149 м2 + 10 м2 Скопје 2014 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Личен имот Гаража 7.000,00 евра 18 м2 Скопје 2014 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Имот на брачен другар Моторни возила 500.000,00 денари Пежо 308 2009/2010 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Имот на брачен другар Моторни возила 78.000,00 Smart Pulse 2002/- Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Благородни метали 1.200.000,00 денари Накит -/1997 Стекнување на друг начин
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 1.000.000,00 денари Фолксваген Шаран 2013/2016 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 180.000,00 денари Оружје -/- Стекнување на друг начин
Подвижен имот Личен имот Уметнички и колекционерски предмети 450.000,00 денари Уметнички слики -/2014 Стекнување на друг начин
Хартии од вредност Личен имот Сопственички удел 25.000.000,00 денари 100% 2007 Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Имот на деца Денарска штедна книшка денари 37.063,00 Халк Банка - Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Имот на деца Денарска штедна книшка денари 37.063,00 Халк Банка - Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Имот на деца Денарска штедна книшка денари 81.540,00 Халк Банка - Стекнување на друг начин
Долгови Заеднички имот Кредит 50.000,00 евра 2014 30 години
Долгови Личен имот Кредит 300.000,00 денари 2016 3 години

 Назад