Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Мери Лазарова Пратеник Собрание на Република Северна Македонија

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Имот на родители Куќа 300.000,00 67 м2 Валандово 2008 1/2 Стекнување со наследство
Подвижен имот Имот на родители Моторни возила 70.000,00 денари Југо 45 1990/2006 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 619.380,00 денари Тојота Јарис -/- Стекнување со договор за купопродажба
Долгови Имот на родители Кредит 500.000,00 денари 2013 5 години
Долгови недал податок Кредит 430.000,00 денари - -

 Назад