Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Антонио Милошоски Пратеник Собрание на Република Северна Македонија

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Заеднички имот стан со тераса, гаража и подрум 9.501.500,00 125 м2 + 40м2 + 14 м2 + 15 м2 - - - Стекнување со договор за градба
Недвижен имот Имот на деца Стан 3.050.000,00 денари 49 м2 Ахен, Германија 2006 1/2 Стекнување со договор за купопродажба
Хартии од вредност Имот на брачен другар Сопственички удел 153.500,00 денари (непаричен в - - Стекнување на друг начин
Други приходи Заеднички имот Свадбен паричен подарок 615.000,00 2016
Други приходи Имот на брачен другар Месечен додаток за трето дете 8.500,00 месечно
Други приходи Имот на брачен другар Паушален приход за учество во органи на управување 35.000,00 -
Други приходи Личен имот Камата од депозит 4.700,00 денари месечно од 2012
Други приходи Личен имот месечна кирија 16.100,00 денари од септември 2017 година
Други приходи Личен имот Надоместок како шеф на набљудувачка изборна мисија 1.274.000,00 денари 2012
Други приходи Личен имот Приход од продажба на недвижен имот - стан 2.944.800,00 денари -
Други приходи Личен имот Приход од рента за стан во Ахен 6.100,00 денари 2014
Банкарски депозити Имот на брачен другар Трансакциона сметка плата и заштеда НЛБ Тутунска банка - Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Трансакциона сметка плата и заштеда Тутунска банка - Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Трансакциона сметка Приход од кирија Шпаркасе Ауен - Стекнување на друг начин
Долгови Заеднички имот Заем 400.000,00 - -
Долгови Заеднички имот Кредит 80.000,00 евра 29.05.2017 29.05.2047
Друг имот Личен имот Животно осигурување со годишна уплата и штедење 61.000,00 денари Стекнување на друг начин

 Назад