Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Жаклина Пешевска Пратеник Собрание на Република Северна Македонија

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Личен имот Стан 922.500,00 денари 51 м2 Ѓорче Петров 2000 25м2 Стекнување со договор за подарок
Подвижен имот Имот на брачен другар Моторни возила 180.000,00 денари Рено сцаентик 2003/2015 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Имот на брачен другар Моторни возила 238.000,00 Форд Куга 2.0 ТДЦИ -/- Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Имот на брачен другар Моторни возила 43.050,00 денари Цитроен саксо 1998/2001 Стекнување со договор за купопродажба
Други приходи Личен имот Надоместок за трето дето 8.400,00 денари месечно
Долгови Имот на брачен другар Кредит 40.000,00 ЕУР 2019 -
Долгови Личен имот Кредит 120.000,00 2019 -
Долгови Личен имот Кредит 400.000,00 2019 -
Долгови Личен имот Кредит 449.973,00 - -
Друг имот Имот на брачен другар Префрлени с-ва од роднина од странство 1.229.769,00 Стекнување на друг начин

 Назад