Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Панче Иванов Пратеник Собрание на Република Северна Македонија

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Имот на родители Стан со помошни простории 5.000.000,00 денари 128 м2 Велес 1981 1/1 Стекнување со договор за градба
Недвижен имот Личен имот Земјиште 300.000,00 денари 5.044 м2 Оризари 2016 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Земјоделско земјиште 180.000,00 денари 6.242 м2 Велес 2016 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Куќа 1.400.000,00 денари 108 м2 село Голозници 1996 1/1 Стекнување со договор за градба
Недвижен имот Личен имот Лозје 110.000,00 денари 1.718 м2 + 1.697 м2 Велес 2016 1/1 Стекнување со наследство
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 140.000,00 денари Голф 4, 1.9 СДИ 1999/2008 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 170.000,00 денари Голф 4 1,6 СР 2001/2014 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 80.000,00 денари Голф 3, 1,8 1996/2015 Стекнување со договор за купопродажба
Побарувања Личен имот Недефинирани побарувања 224.000,00 денари 2012 Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Имот на брачен другар Девизен депозит EUR 4.230,00 Стопанска банка 2016 Стекнување со договор за купопродажба
Банкарски депозити Личен имот Денарска штедна книшка денари 109.619,00 Стопанска банка 2008 Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Денарска штедна книшка денари 141.165,00 Комерцијална банка 2016 Стекнување на друг начин

 Назад