Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Владимир Ѓорчев Пратеник Собрание на Република Северна Македонија

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Личен имот Гаража 492.000,00 денари 14 м2 Скопје 2008 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Куќа со подрум и двор 8.488.496,00 денари 125 м2 со 46 м2 и 538 м2 Бардовци, Скопје 2013 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Личен имот Стан со подрум 6.800.000,00 денари 105 м2 Скопје 2008 1/1 Стекнување со наследство
Подвижен имот Заеднички имот Моторни возила 1.200.000,00 денари Волцваген Шаран 2011/2013 Стекнување со договор за подарок
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 180.000,00 денари Фиат Гранде Пунто 2007/2007 Стекнување со договор за купопродажба
Други приходи Личен имот Хонорар 500,00 денари неделно
Банкарски депозити Имот на брачен другар Девизен депозит 2.000,00 усд Прокредит банка 2020 Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Имот на брачен другар Девизна платежна картичка - ПНЦ Банка, САД 2016 Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Имот на брачен другар Девизна сметка / НЛБ Тутунска банка АД Скопје 2015 Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Имот на брачен другар Девизна штедна книшка USD 2,600,00 ПНЦ банка, САД 2010 Стекнување со наследство
Банкарски депозити Имот на брачен другар Орочен девизен депозит EUR 2.000,00 Прокредит банка 2013 Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Имот на брачен другар Орочен денарски депозит денари 346.932,00 Прокредит банка 2013 Стекнување со наследство
Банкарски депозити Имот на брачен другар Трансакциона сметка - Прокредит банка тековно Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Имот на брачен другар Трансакциона сметка / НЛБ Тутунска банка АД Скопје 2015 Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Девизен депозит 67.000,00 усд Стопанска банка 2020 Стекнување со договор за купопродажба
Банкарски депозити Личен имот Девизна штедна книшка EUR 0,28 Стопанска банка - Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Девизна штедна книшка USD 1,43 Стопанска банка - Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Денарска платежна картичка денари 24.144,00 Стопанска банка тековно Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Денарска платежна картичка денари 4.800,00 Стопанска банка тековно Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Денарска штедна книшка денари 33,00 Стопанска банка 2013 Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Денарски депозит денари 2.000,00 НЛБ Тутунска банка 2013 Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Орочен девизен депозит USD 2.171,00 Тутунска банка АД Скопје 2015 Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Орочен денарски депозит денари 150.000,00 Стопанска банка АД Скопје 2014 Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Орочен денарски депозит денари 190.000,00 Стопанска банка - Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Орочен денарски депозит денари 2.000,00 Шпаркасе банка 2013 Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Орочен денарски депозит денари 4.553,00 Комерцијална банка - Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Орочен денарски депозит денари 574.000,00 Стопанска банка - Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Трансакциона сметка - Стопанска банка тековно Стекнување на друг начин
Друг имот Имот на деца Животно осигурување со годишна уплата 18.400,00 денари Стекнување со договор за подарок

 Назад