Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Борис Змејковски Пратеник Собрание на Република Северна Македонија

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Личен имот Градежно земјиште 10.000.000,00 денари 1516 м2 Скопје 2005 1/2 Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Градежно земјиште 12.000.000,00 денари 925 м2 Скопје 2016 1/2 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Личен имот Градежно земјиште 12.500.000,00 денари 2097 м2 Скопје 2005 1/2 Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Градежно земјиште 6.500.000,00 денари 1071 м2 Скопје 2005 1/4 Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Градежно земјиште 7.803.000,00 денари 1305 м2 Скопје 2005 1/4 Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Градежно земјиште 9.500.000,00 1561м2 Скопје 2005 1/4 Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Земјоделско земјиште 26.700.000,00 денари 8883м2 Скопје 2005 1/4 Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Земјоделско земјиште 3.306.000,00 денари 1102 м2 Скопје 2005 1/4 Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Земјоделско земјиште 400.000,00 денари 4761 м2 Струга 2013 1/2 Стекнување со договор за подарок
Недвижен имот Личен имот Земјоделско земјиште 50.000,00 денари 465 м2 Струга 2013 1/2 Стекнување со договор за подарок
Недвижен имот Личен имот Земјоделско земјиште 8.300.000,00 денари 13811м2 Ранковци 2012 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Личен имот Куќа 18.000.000,00 денари 500 м2 Скопје 2005 1/2 Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Куќа и ниви 100.000,00 денари 705м2 Кратово 2010 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Личен имот Магацински простор 21.525.000,00 денари 1702 м2 Гиновци 2015 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Личен имот Стан 3.200.000,00 денари 52 м2 Скопје 2016 1/1 Стекнување со договор за подарок
Недвижен имот Личен имот Стан 4.200.000,00 денари 73,6м2 Охрид 2002 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Личен имот Стан 5.350.000,00 денари 87 м2 Скопје 2016 1/1 Стекнување со договор за подарок
Недвижен имот Личен имот Стан 5.400.000,00 денари 90м2 Скопје 2001 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Личен имот станбен објект со помошни простории 4.800.000,00 денари 398 м2 с.Ранковци 2012 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Други превозни средства 250.000,00 денари Моторна санка за снег Поларис 2000/2000 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Други превозни средства 600.000,00 денари Глисер - чамец 1998/2000 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Машини и друга опрема 720.000,00 денари трактор Голдони 2001/2001 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 1.500.000,00 денари Ауди Q5 2011/2015 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 1.500.000,00 денари Ауди Q7 2011/2015 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 1.500.000,00 денари Мотоцикл Хонда Голдвинс 2005/2016 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 180.000,00 денари Голф 4 2000/2003 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 360.000,00 денари Сеат Леон 2007/2007 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 420.000,00 денари Тојота Ланд Крузер 1996/2012 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 60.000,00 денари Мотоцикл Сузуки 2010/2010 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 600.000,00 денари Мотоцикл Хонда Голдвинс 1999/2010 Стекнување со договор за купопродажба
Побарувања недал податок Побарување по основ на даден заем 1.000.000,00 денари неопределено Стекнување на друг начин
Други приходи Личен имот Закупнина 80.000,00 месечно
Долгови Личен имот Кредит 1.800.000,00 денари 2008 2023
Друг имот Личен имот Семеен Накит 1.000.000,00 денари Стекнување со договор за подарок

 Назад