Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Сашко Костов Пратеник Собрание на Република Северна Македонија

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Личен имот Гаража 300.342,00 22 м2 Кочани 2011 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Градежно земјиште 100.000,00 денари 200 м2 Кочани 2011 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Градежно земјиште 25.000,00 102 м2 Кочани 2011 1/2 Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Земјоделско земјиште 100.000,00 денари 1.590 м2 КО Бања, Кочани 2011 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Земјоделско земјиште 120.000,00 денари 1890 м2 КО Бања, Кочани 2011 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Земјоделско земјиште 152,00 денари 2,43 м2 КО Бања, Кочани 2011 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Личен имот Подрум 400.000,00 39 м2 Кочани 2011 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Стан 1.500.000,00 денари 75 м2 Кочани 2011 1/1 Стекнување со наследство
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 1.200.000,00 КИА Спортаж 2016/2016 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 150.000,00 денари Шевролет Авео 2005/2006 Стекнување со договор за купопродажба
Банкарски депозити Личен имот Денарска платежна картичка 14.000,00 Стопанска банка 28.12.2016 Стекнување на друг начин

 Назад