Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Мухамед Зеќири Пратеник Собрание на Република Северна Македонија

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Заеднички имот Куќа - 600 м2 Скопје 2010 1/9 Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Стан 1.845.000,00 денари 44 м2 Скопје 2016 - Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Личен имот Стан 3.813.000,00 денари 81 м2 Скопје 2011 - Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 1.660.550,00 денари БМВ Х5 2009/2017 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 676.500,00 денари БМВ 730Д 2004/2014 Стекнување со договор за купопродажба

 Назад