Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Шпреса Хадри Пратеник Собрание на Република Северна Македонија

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Имот на брачен другар Куќа со двор 200.000,00 евра 354 м2 Тетово 1970 1/4 Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Земјиште 200.000,00 евра 2.400 м2 Тетово 2011 1/1 Стекнување со наследство
Подвижен имот Имот на брачен другар Моторни возила 3.600,00 евра Голф 4 1.9 ТДИ 1998/2011 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 150.000,00 денари Мерцедес А170 -/- Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 150.000,00 денари Мерцедс А150 ЦДИ 2000/2014 Стекнување со договор за купопродажба
Побарувања недал податок Надомест по основ на денационализација - - - недал податок -
Долгови Имот на брачен другар Кредит 300.000,00 денари 2016 6 години

 Назад