Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Ејуп Аљими Пратеник Собрание на Република Северна Македонија

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Личен имот Двор 30.000,00 евра 267 м2 Скопје - 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Личен имот Земјиште 55.350.000,00 денари - Скопје - 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Личен имот Куќа 70.000,00 евра 221 м2 Скопје - 1/1 Стекнување на друг начин
Подвижен имот недал податок Моторни возила 300.000,00 денари Ланциа Делта 2008/- - недал податок -
Друг имот Личен имот Поврат на средства од уплатен судски депозит - Стекнување на друг начин
Друг имот Личен имот Поврат на средства од уплатен судски депозит - Стекнување на друг начин
Друг имот Личен имот Уплата по договор за цесија - - недал податок -

 Назад